Imagen de decoración

Congressos i gales

Organització integral de congressos, gales i altres esdeveniments. Disposem de hostesses, presentadors, mestres de cerimònia, traductors oficials i cabines de traducció, així com també tota la infraestructura necessària en il·luminació, so i vídeo.

Imagen decorativa